Priser

Priser 2024:

Vuggestue pris:

3.908 kr. pr. mdr.
30 timers dagtilbud: 2 846 kr. pr. mdr.

Børnehave pris:

2.380 kr. pr. mdr.
30 timers dagtilbud: 1.821 kr. pr. mdr.

Der opkræves månedsvis forud i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.
Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.

Dagtilbudsloven

D. 1/1 2019 trådte en ændring i dagtilbudsloven i kraft. Det er nu muligt for forældre der er på barsels- eller forældreorlov, OG har større søskende indskrevet i institutionen at få et 30 timers dagtilbud. Det har været drøftet i bestyrelsen, og de har besluttet følgende retningslinjer, som skal oplyses på Børnehusets hjemmeside:

Det er muligt for forældre der er på barsels- eller forældreorlov, at få et 30 timers dagtilbud.

  • Det er et tilbud til ældre søskende i den institution hvor barnet er indmeldt.
  • De 30 timer skal placeres i tidsrummet 8-14.
  • Det 30 timers dagtilbud skal påbegyndes d. 1. i en måned med en måneds varsel, og ophører den sidste hverdag i den måned hvor retten til barsels- eller forældreorlov udløber.
  • Hvis barsels- eller forældreorloven afbrydes, skal Børnehuset informeres skriftligt med et varsel på løbende måned plus en måned.

 

Udmeldelse:

Eventuel udmelding af vuggestuen/børnehaven skal ske med 1 måneds varsel pr. den 1. til skolens kontor. Det foregår ikke automatisk, da vi er en privat institution.