Forældrerådet

Sdr. Nærå Børnehus

Sdr. Nærå Børnehus er en del af Sdr. Nærå Fri- og Efterskole. Det er forældrenes skole/børnehave, og bestyrelsen er valgt af forældrene til at varetage skolens/børnehavens interesser i samarbejde med skolens/børnehavens ledelse.

Børnehaven har et forældreråd, som er valgt af forældre fra Børnehuset. De samarbejder med børnehavens leder og personale om stort og småt, relateret til børnehaven.

Der er valg til forældrerådet én gang om året, hvor forældrerådet deltager i bestyrelsesmøder, når der er punkter som er relevante for Sdr. Nærå Børnehus.

Forældrerådet består af fire forældre, to suppleanter, en ledelsesrepræsentant (børnehavens leder) og en medarbejderrepræsentant.

Der er 4-5 møder om året.