Mangfoldighed

Vi hylder mangfoldighedsprincippet!

Hos os tænker vi at mangfoldighed er godt, og at vi i fællesskabet kan lære af hinandens forskelligheder denne tænkning ønsker vi at præge børnene med.

Vi arbejder med differentieret pædagogik og læring, således at der i en given aktivitet ikke nødvendigvis er det samme udbytte for alle, men udbytte for alle!
Ved at tilrettelægge aktiviteterne i forhold til de ressourcer børnene har at byde ind med, oplever vi at alle børn gradvist bliver trygge nok til at bringe deres kompetencer i spil.

Børnene bliver bedre til at indgå i turtagning (at skiftes ad i samtale og handling). Vi oplever at de udvikler øget tolerance og forståelse for hinanden.