Pædagogik, værdier og menneskesyn

Hos os ønsker vi først og fremmest at skabe en kærlig og tryg hverdag, hvor børnene kan udvikle sig til trygge, tillidsfulde, åbne, næstekærlige, modige, omsorgsfulde og undersøgende nysgerrige mennesker.

Hos os tror vi på, at relationer, samtale, nærvær og forpligtende fællesskab tilsammen udgør fundamentet for god alsidig udvikling.

Nogle institutioner er optagede af motorik, andre af drama eller noget helt tredje. Hos os har vi særligt fokus på relationer, da vi mener at relationer er grundlæggende byggesten, som er essentielle i opbyggelsen af det enkelte barns fundament. I takt med at dette fundament bliver mere og mere stabilt, kan man med succes udvikle anden læring. Hos os tænker vi læringsbegrebet bredt: både kognitivt, socialt, sansemæssigt, følelsesmæssigt og relationelt.

Vi lægger vægt på det forpligtende fællesskab og at udvikle almen dannelse heri. Vi ønsker, at det enkelte barn skal opleve sig selv som værende unik og uundværlig i vores fællesskab, men også at fællesskabet i sig selv er vigtigt, og at det enkelte barn skal kunne indordne sig under dette. Vi ønsker at bidrage med en holdning til, at forskellighed er godt og accepteret i et fællesskab.

Hos os bryder vi os ikke om ”metermålspædagogik”, hvor alle skal presses ned i samme skabelon, men elsker særløsninger og aftaler der tilgodeser det enkelte barns behov.

Vi voksne gør os umage med at være nærværende og tæt på, men også at trække os og lade børnene klare tingene selv. Det børnene kan selv, skal de selv.
Vi tror på, at barnet gennem tillid udvikler en indre styring, frem for et behov for ydre styring fra pædagoger og forældre. Et element i denne tankegang er vores ”usynlige hegn”. Vi har ikke et fysisk hegn omkring børnehaven, men børnene har et afgrænset område, de må være på. Vores overbevisning er, at hvis relationerne og den grundlæggende tillid er på plads mellem børn og voksne, vil børnene respektere ”det usynlige hegn”, hvilket vi også oplever ihverdagen. De bliver hvor de skal, også selvom der ikke er en voksen i nærheden hele tiden.

Vi har naturligvis fokus på hele barnets udvikling, som bygger på ovenstående fundament. Vi synger, leger, tegner, bygger, konstruerer, hopper, klatrer, springer og meget mere.

Når man vælger Sdr. Nærå Børnehus, vælger man også at være aktiv del af et fællesskab. Vi har jævnligt arrangementer, arbejdsdage, forældremøder m.m. og forventer forældrenes aktive deltagelse i og omkring børnehaven. Vi står sammen om at lave en god børnehave for vores børn – og det gør ikke spor, hvis hele familien får følelsen af at være del af noget meningsfyldt.