Indskrivning

INDSKRIVNING

Indskrivning foregår ved at man kontakter skolens kontor (kontor@1858.dk).

Børnene kan tidligst starte i børnehave når de er 2 år og 11 måneder. Dvs. den måned de bliver 2 år og 11 måneder. (Eksempel: fylder man 3 år den 25. maj 2019 skal man starte den 1. april 2019. Fylder man 3 år den 3. maj skal man også starte den 1. april)

Udmeldelse:

Eventuel udmelding af vuggestuen/børnehaven skal ske med 1 måneds varsel pr. den 1. til skolens kontor. Det foregår ikke automatisk, da vi er en privat institution.